Хетерогенност и хетерогенни системи


Енергетично нееднородни повърхности. Равномерно нееднородни повърхности. Експоненциално нееднородни повърхности. Топохимична кинетика...
 

Катализа- основни понятия, видове


Химичните реакции се ускоряват при повишаване на температурата. използването на тази закономерост в практиката е свързано с разход на енергия. Освен това при някои процеси това води до намаляване на добивите. Един от начините...
 

Химични елементи


Атомно ниво на организация на живата материя. Микроелементи. Биогенните елементи. Изкуствени изотопи . Използване на изкуствените изотопи. Радиоактивни изотопи в живата материя...
 

Алкохолите


Към алкохолите се причисляват широк кръг съединения, сред които особено място заемат простите едновалентни алифатни алкохоли с обща формула CnH2n+1OH. В тази група алкохолите с n от 1 до 4 са течности с приятна...
 

Полизахариди


Презентация за полизахаридите. Полизахаридите са полимерни въглехидрати, образувани от повтарящи се единици (моно- или дизахариди) свързани заедно чрез гликозидна връзка...
 

Катализа - същност и обща характеристика


Презентацията включва добре систематизирана и формулирана информация за явлението катализа. Също така информация за видовете катализа и катализатори. Същност на катализата и каталитичното действие....
 

Електролитен баланс


Електролити - вещества, които дисоциират (образуват йони) в разтвор и така го правят електропроводим...
 

Електроден потенциал


Протокол номер 2 по Химия.Електроден потенциал...
 

Контрол на електротехнически процеси


Разглеждането на основните въпроси на електротехниката е свързано не само с особеностите на електротехническите...
 

Защита при бедствия и аварии


Предмета на дисциплината включва получаване на знание относно различните бедствени ситуации. Задачите на дисциплината-да се формират знания за оценка и анализ на създадена обстановка в резултат на химическо или радиоактивно замърсяване...
1 2 »

Качи материал и спечели
 

Сподели своите Материали по Химична кинетика и катализ с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент