Намерени резултати 1-10 ОТ 9
 

Катализа- основни понятия, видове


Химичните реакции се ускоряват при повишаване на температурата. използването на тази закономерост в практиката е свързано с разход на енергия. Освен това при някои процеси това води до намаляване на добивите. Един от начините...
 

Химични влакна


Обща информация за химични влакна,видове хим влакна.....
 

Контрол на електротехнически процеси


Разглеждането на основните въпроси на електротехниката е свързано не само с особеностите на електротехническите...
 

Електролитен баланс


Електролити - вещества, които дисоциират (образуват йони) в разтвор и така го правят електропроводим...
 

Катализа - същност и обща характеристика


Презентацията включва добре систематизирана и формулирана информация за явлението катализа. Също така информация за видовете катализа и катализатори. Същност на катализата и каталитичното действие....
 

Полизахариди


Презентация за полизахаридите. Полизахаридите са полимерни въглехидрати, образувани от повтарящи се единици (моно- или дизахариди) свързани заедно чрез гликозидна връзка...
 

Алкохолите


Към алкохолите се причисляват широк кръг съединения, сред които особено място заемат простите едновалентни алифатни алкохоли с обща формула CnH2n+1OH. В тази група алкохолите с n от 1 до 4 са течности с приятна...
 

Химични елементи


Атомно ниво на организация на живата материя. Микроелементи. Биогенните елементи. Изкуствени изотопи . Използване на изкуствените изотопи. Радиоактивни изотопи в живата материя...
 

Катализа. Механизъм на каталитичното действие


Същност на катализата и каталитичното действие. Видове катализа...

Избрани критерии за търсене

Химия
Химична кинетика и катализ
Презентации